De hypotheekrente aftrek is bedoeld om het bezit van een eigen woning aantrekkelijker te maken. Het kopen van een huis kan erg duur zijn. Door zo’n aankoop financieel aantrekkelijk te maken hoopt de overheid de kwaliteit van het Nederlands woningenbestand op peil te houden.

 

Voor de hypotheekrente aftrek komt dus het bedrag in aanmerking dat je als rente betaald over de lening die is afgesloten om een huis aan te schaffen. De hypotheekrente mag worden afgetrokken van het belastbare inkomen in box 1. Ook mag je hier een bedrag opgeven om het woongenot van uw eigen woning uit te drukken. Dit is het eigenwoningforfait. Na het eigenwoningforfait en het aftrekken van de hypotheekrente valt het belastbare inkomen doorgaans lager uit dan het werkelijke inkomen. Zo betaald u dus minder inkomstenbelasting.

Wanneer komt men in aanmerking voor de hypotheekrente aftrek?

De afgelopen jaren hebben de overheid en de financiële sector de eisen voor de hypotheekrente aftrek flink aangescherpt. Kort gezegd komt het op het volgende neer:

  • De hypotheekschuld is bedoeld voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een woning dat uw hoofdverblijfplaats is. Een vakantiewoning komt dus niet in aanmerking voor de hypotheekrente aftrek.
  • Wanneer u een nieuwe hypotheek afsluit dan bent u verplicht die binnen 30 jaar helemaal terug te betalen.
  • Indien u een koophuis heeft waarvoor de hypotheek vóór 2013 is afgesloten dan heeft u ook recht op een hypotheekrente aftrek wanneer u niet volledig aflost op de hypotheek.
  • Wanneer u een nieuw huis koopt binnen 3 jaar nadat u uw vorige woning heeft verkocht met overwaarde, dan bent u verplicht die vrijgekomen overwaarde in de nieuwe woning te investeren. Doet u dat niet en sluit u een volledige nieuwe hypotheek af dan heeft u geen recht op de hypotheekrenteaftrek over het deel van de hypotheek dat gelijk is aan het bedrag van de vrijgekomen overwaarde.
  • U kunt de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekken van de inkomstenbelasting.

Teruggave hypotheekrente aftrek

Eéns per jaar kunt u de hypotheekrenteaftrek terugvragen. Dit doet u wanneer u uw belastingaangifte doet. De teveel betaalde hypotheekrente zal door de Belastingdienst aan u worden terugbetaald. Ook is het mogelijk dat u elke maand een voorlopige teruggave krijgt.

Naarmate u meer aflost zult u echter steeds minder hypotheekrenteaftrek krijgen. Ook is het mogelijk dat u teveel terugkrijgt dat u, uiteindelijk, terug zult moeten betalen.

Laat onze adviseurs u voorlichten over de hypotheekrenteaftrek. Zij weten van de hoed en de rand.