De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u de zekerheid dat u een verantwoorde en betaalbare hypotheek heeft afgesloten. Dankzij de NHG worden de financiële risico’s van een eigen koopwoning tevens beperkt.

Een hypotheek met een NHG garandeert dat u een hypotheek heeft die past bij uw inkomen. Die garantie kan worden verstrekt omdat uw hypotheek voldoet aan de normen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Door dit te toetsen weet u zeker dat u nooit teveel leent en dat u voldoende geld overhoudt om naast uw maandelijkse woonlasten ook de overige uitgaves voor boodschappen, verzekeringen of sparen te voldoen.

Vangnet

Wanneer uw persoonlijke situatie zich tijdens de aflossingsperiode wijzigen, dan loopt u de kans dat u de hypotheek niet langer geheel kunt betalen. Beschikt u echter over een hypotheek met NHG dan beschikt u over een vangnet dat u door deze periode kan helpen.

De NHG zal dan samen met u en de hypotheekverstrekker bekijken of het mogelijk is om de aflossing betaalbaar te maken. Dat maakt het mogelijk dat u in de woning kunt blijven wonen en voorkomt dat u de woning met verlies moet verkopen. Bent u echter toch gedwongen uw woning te verkopen, en doet u dat met verlies, dan is het aannemelijk dat de NHG de restschuld van uw hypotheek zal kwijtschelden.

Kwijtschelding restschuld

Om in aanmerking te komen voor de kwijtschelding van de restschuld, dient u zich wel aan de voorwaarden van de NHG te houden. Om hiervoor in aanmerking te komen zijn er twee voorwaarden.

  1. U dient volledig te goeder trouw te zijn geweest. Zodra u de lening niet, of niet volledig kunt betalen voldoet u al aan deze eis.
  2. U wordt geacht uw volledige medewerking te verlenen om tot een zo goed mogelijk terugbetaling van de lening te komen. Zo mag er géén schade of achterstallig onderhoud aan de woning zijn die een negatieve invloed op de waarde van de woning kan hebben. Ook dient u mee te werken om het verlies bij de verkoop van de woning te voorkomen of minimaal te houden. De woning wordt dan onderhands verkocht.

Dankzij de Nationale Hypotheek Garantie hoeven aspirant woningkopers niet langer bevreesd te zijn voor het eventueel niet af kunnen lossen van hun hypotheek. Kopers die te goeder trouw zijn en een hypotheek hebben genomen met een Nationale Hypotheek Garantie weten zich gesteund door een vangnet. Vraag onze adviseurs om aanvullende informatie. Dan weet u precies waar u staat.