Hypotheek pas aan het einde van de looptijd aflossen

U wilt uw hypotheek pas aan het einde van de looptijd aflossen? Dat kan. De verschillende geldverstrekkers bieden verschillende hypotheekvormen om dit mogelijk te maken.

De levenshypotheek

Dit is een hypothecaire lening gecombineerd met een gemengde levensverzekering. In dit geval zal de koper maandelijks een premie voor de levensverzekering betalen. De belastingdienst staat toe dat het levensverzekeringsdeel wordt aangemerkt als kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Over het opgebouwde vermogen hoeft dan geen vermogensbelasting betaald te worden in box 3.

De spaarhypotheek

De spaarhypotheek biedt de koper van de woning de garantie dat de uitkering hetzelfde zal zijn als de hypotheekschuld. De rente op het gespaarde saldo blijft altijd even hoog als de betaalde hypotheekrente. Een spaarhypotheek biedt dus veel zekerheid.

De hybridehypotheek

Bij de hybride hypotheek kan de koper aangeven of deze de verzekeringspremie wil beleggen of wil sparen. De spaarrente is, in dat geval, gelijk aan de hypotheekrente. Het is mogelijk om tussentijds over te stappen naar beleggen en andersom. Zo kunt u maximaal van de mogelijkheden profiteren en de hypotheek pas aan het einde van de looptijd aflossen.

De beleggingsrekeninghypotheek

De beleggingsrekeninghypotheek bestaat uit een combinatie van een hypothecaire lening en een beleggingsrekening of effectendepot. Bij deze hypotheekvorm wordt maandelijks een bedrag op een beleggingsrekening gestort.

De bankspaarhypotheek

Bij de bankspaarhypotheek wordt de hypothecaire lening gecombineerd met een geblokkeerde Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of een Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW). De koper dient maandelijks een bedrag op de bankspaar- of beleggingsrekening te storten.

De effecthypotheek

Een effecthypotheek is een beleggingshypotheek die bestaat uit een beleggingsrekening of een effectendepot. Het te storten bedrag dient bij een effectenhypotheek ineens te worden voldaan. Het te storten bedrag wordt echter niet vanuit eigen vermogen voldaan maar meegefinancierd in de hypotheek. Dat maakt dat de effecthypotheek dus eigenlijk belegd wordt met geleend geld. Het is om die reden dat een effecthypotheek dus een aanzienlijk hoger risicogehalte heeft dan een normale beleggingshypotheek.